>>

>>

>>

>>

Waarom zijn burgers verontrust over deze pijpleidingen?

 

De Vlaamse Overheid heeft het plan een 45meter brede “autostrade” aan

pijpleidingen aan te leggen van het Rurhgebied in Duitsland tot de haven van

Antwerpen. Hiervoor zijn 3 mogelijke tracés uitgetekend.

Voor het zuidelijk tracé zullen een 80-tal huizen onteigend moeten worden, voor het midden tracé geldt hetzelfde aantal. Het noordelijk tracé zou een 15-tal onteigeningen van huizen met zich meebrengen.

Daarnaast gaat deze leidingstraat dwars door bos, weilanden, tuinen,

landbouwgebied… Minstens 344 hectare en maximaal 420 hectare

waardevol natuurgebied zal verminkt worden.

Geen enkele boom mag in de toekomst op dit trace nog geplant worden.

Het geheel wordt voorgesteld als een “ecologisch” plaatje, maar de

werkelijkheid blijkt anders. Hiervoor verwijzen we jullie graag door

naar onze argumenten opgesomd in het voorbeeld-bezwaarschrift en

naar de artikels die je kan lezen via de links onderaan deze pagina.

Wat kan je doen?

 

Hoewel het 5 voor 12 is kan je wel nog 2 zaken doen:

- een bezwaarschrift indienen voor 30/4 (voor 29/4 23u)

- verspreid aub deze info zo vlug en zo veel mogelijk (vrienden, buren,

familie,…)

BEDANKT VOOR JE STEUN!

Hoe dien je een bezwaarschrift in?

 

>> Hoe kan ik reageren? Klik hier voor een stappenplan 

>> Voorbeeld van een goed geargumenteerd bezwaarschrift

>> Wil/kan je geen online bezwaar indienen? 

Geef deze per brief af bij de stad (tegen een ontvangstbewijs!)

of per post: 

Departement Omgeving

Afdeling GOP

Graaf de Ferrarisgebouw

K. Albert II-laan 20 bus 7

1000 Brussel 

Nuttige links:

 

>> Eerst het transitieplan, dan de leidingstraat (Bond beter leefmilieu)

>> Bezwaar tegen nieuwe pijpleiding tussen Antwerpen en Rurhgebied (Binnenvaartkrant)

>> Provincie geeft negatief advies voor omstreden pijpleiding die mogelijk 18 Limburgse gemeenten treft (TVL)